กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่น 1800MHz ให้กับ AIS ล่าสุด TrueMove H ชำระเงินประมูลงวดแรกแล้ว

กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่น 1800MHz ให้กับ AIS เน้นย้ำว่าค่าบริการ 4G ต้องมีราคาถูกลงตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด  ล่าสุดทางด้าน TrueMove H ก็มาจ่ายงวดแรกแล้ว 2 หมื่นกว่าล้านบาทหลังประมูลจบ อ้างช้าเพราะเน้นฤกษ์งามยามดี

กสทช. มอบใบอนุญาตคลื่น 1800MHz ให้กับ AIS

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มอบใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800MHz ให้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ชนะการประมูลชุดที่ 2 ความถี่ 1725-1740MHz คู่กับ 1820-1835MHz มีอายุใบอนุญาต 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2558 - 15 ก.ย. 2576 โดยมี นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท, นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ และนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับมอบใบอนุญาต

ในขั้นตอนต่อไปผู้ประกอบการจะต้องทำแผนการขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคม และติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐานต่างๆ มายัง กสทช. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประชากร 40% ภายใน 4 ปี และเพิ่มเป็น 50% ภายใน 8 ปี ซึ่ง กสทช. จะรีบดำเนินการอนุมัติให้โดยเร็วที่สุด และจะต้องนำเสนอแพ็คเกจสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน มายัง กสทช. ก่อนเริ่มให้บริการ 

ทั้งนี้ กสทช. จะทำหนังสือไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอข้อมูลจำนวนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย และนำมาจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มบุคคลดังกล่าวว่ามีจำนวนเท่าใด ซึ่งกระบวนการในการทำเรื่องนี้ใช้ระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจะแจ้งจำนวนดังกล่าวให้ผู้ประกอบการจัดทำแพ็กเกจพิเศษต่อไป  

AIS มั่นใจขยายเครือข่าย 4G 1800MHz ได้เร็วเพราะพร้อมเต็มที่

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส กล่าวว่า หลังจากได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800MHz แล้ว บริษัทจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 3 ธ.ค. 2558 เพื่อขออนุมัติงบลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เท่านั้น รวมถึงวันเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ต่อไป โดยบริษัทได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เสา 3G กว่า 25,000 จุด และไฟเบอร์ออปติกกว่า 120,000 กิโลเมตร ไปแล้วตั้งแต่ตอนคลื่น 2100MHz ทำให้ครั้งนี้จะลงทุนไม่มาก เพียงลงทุนอุปกรณ์เป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ซึ่งบริษัทมีซัพพลายเออร์ทั้งยุโรป และจีน ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือก ส่วนวันเปิดให้บริการ ยังไม่ได้มีการกำหนดแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับมติบอร์ด รวมไปถึงความพร้อมทางด้านเทคนิคด้วย

AIS พร้อมสนับสนุนเงื่อนไขราคาที่ต่ำลง

ส่วนค่าบริการ 4G นั้น ขอยืนยันว่าบริษัทยินดีสนับสนุน และทำตามเงื่อนไขที่ให้ค่าบริการ 4G จะต้องมีอัตราค่าบริการถูกกว่าอัตราค่าบริการ 3G บนคลื่น 2100MHz ตามที่ กสทช. กำหนดไว้แน่นอน ส่วนกรณีที่ กสทช. ได้มีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดทำแพ็กเกจพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนั้น ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว โดยต่อไปจะออกแพ็กเกจสำหรับกลุ่มนี้ให้เป็นวงกว้างมากขึ้น

TrueMove H จ่ายงวดแรกแล้วกว่า 2 หมื่นล้าน รอรับใบอนุญาตเร็ว ๆ นี้

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์เซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่ชนะการประมูลคลื่นชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1710-1725MHz คู่กับ 1805-1820MHz ชนะการประมูลในราคา 39,792 ล้านบาท  เข้ามาชำระเงินประมูลงวดแรก จำนวน 50% ของเงินประมูล โดยเป็นเช็คเงินสดจำนวน 20,492,720,000 ล้านบาท  (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ) 

ธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ  ผู้อำนวยการบริหาร ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ในฐานะตัวแทนบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์เซล คอมมิวนิเคชั่น กล่าวว่า บริษัทเป็นคนไทยต้องดูฤกษ์ยามที่ดี ซึ่งทางบริษัทก็ได้แสดงเจตนารมณ์ให้เห็นแล้วว่ามีเงินชำระ และไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวลือ  ทั้งนี้เมื่อบริษัททำตามเงื่อนไขก็จะสามารถเปิดให้บริการ 4G อย่างเร็วที่สุด เพราะบริษัททำมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ยังไม่มีหนังสือหลักทรัพย์ค้ำประกันจากธนาคารงวดที่ 2 และงวดที่ 3 นั้น เนื่องจากต้องการดูฤกษ์ในการรับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนจึงจะนำเอกสารดังกล่าวมาให้

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด โดย นายธิติฏฐ์ นันทพัฒน์สิริ ผู้อำนวยการบริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ และ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าชำระเงินประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ย่าน 1800MHz งวดแรก 50% ของราคาที่ชนะการประมูล รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 20,492.72 ล้านบาท โดยมีนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. รับมอบ ณ สำนักงานกสทช.

ใบอนุญาตมีอายุยาวนาน 18 ปี ส่วน TrueMove กับ DPC ซิมดับทันที

สำหรับใบอนุญาตทั้งสองใบที่ออกให้จะมีอายุ 18 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2558 จนถึงวันที่ 15 ก.ย. 2576 ทั้งนี้เมื่อมีการออกใบอนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ก็ถือว่าระยะเวลาเยียวยาผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ของทรูมูฟ และดีพีซี สิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ทรูมูฟ และดีพีซี บนคลื่นความถี่ 1800 MHz จะไม่สามารถใช้งานได้อีก

หลังจากนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สามารถประกอบกิจการโทรคมนาคมได้ทันที ซึ่งจากข้อมูลทราบว่าผู้ประกอบการสามารถจะเปิดให้บริการได้ภายปี 2558 นี้

Share this Article: