กสทช.ทุ่มงบจัดงานประชุมโทรคมฯ ระหว่างประเทศปลายปี หลังเซ็นเอ็มโอยูร่วม ITU-ICT

กสทช.ทุ่มงบจัดงานประชุมโทรคมนาคมระหว่างประเทศปลายปี หลังร่วมเซ็นเอ็มโอยู ITU-ICT หวังเปิดโอกาสนักลงทุนจับคู่ร่วมธุรกิจ คาดคนเข้าชมงานกว่า 50,000 ราย

 

แหล่งข่าวรายงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที จัดพิธีลงนามความตกลงการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู ที่จะจัดขึ้น ในไทยระหว่างวันที่14 – 17 พ.ย. 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 

โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเวทีระดับโลก ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไอซีทีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บางประเทศใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถยกระดับขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เชื่อมั่นว่าการเปิดเวทีครั้งนี้ในไทยจะช่วยให้นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจได้มาพบปะและจับคู่การค้าเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที กล่าวว่า งานครั้งนี้เน้นที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ อีกทั้งไทยมีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของที่ตั้ง ที่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไอซีทีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป ภาครัฐจึงได้เร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หากได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกไอทียู ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ก็จะทำให้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีก้าวบรรลุตามเป้าหมายอย่างแน่นอน

พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานครั้งนี้ กสทช.ใช้งบประมาณจำนวน 300 ล้านบาท  เชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 50,000 ราย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมทันสมัยจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมกันนำความรู้และนวัตกรรมต่างๆ มาจัดแสดงภายในงาน รวมถึงงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติทางด้านโทรคมนาคม 

 

ฮูลิน ซาว (Mr.Houlin Zhao) เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กล่าวว่า งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ทางไอทียูมุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ รวมถึงเนื้อหาสาระ 

 

สำหรับรูปแบบงาน  แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1.การจัดนิทรรศการนานาชาติ เป็นส่วนจัดแสดงนวัตกรรมด้านไอซีที โทรคมนาคมและเทคโนโลยี โอกาสด้านการลงทุน 2. การประชุมวิชาการ ที่ต้องการดึงดูดให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ กำหนดทิศทางของการพัฒนาโทรคมนาคมในอนาคต  และ 3. พิธีมอบรางวัล (ITU Telecom World Awards) ให้กับ SMEs ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านไอซีทีโดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมงานจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและสามารถสร้างนวัตกรรมด้านไอซีที

Share this Article: