กสทช. ติดตั้งกล่องดิจิทัลทีวี หวังยุติความรุนแรงเด็กและสตรี #DTVForALL

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสทช.) ได้จัดกิจกรรม “Digital TV 4 ALL, ALL 4 Digital TV : ทีวีดิจิตอลสำหรับทุกคน


ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ดอนเมือง มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องดิจิตอลทีวี โดยได้มีการนำกล่องดิจิตอลทีวี (SET TOP BOX) และสายอากาศ มาติดตั้งให้บริเวณจุดดูทีวีต่างๆ  5 จุด ได้แก่ บริเวณโถงรับประทานอาหาร บ้านพักกลุ่มเด็ก 2 หลัง บ้านพักกลุ่มดอกไม้ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากชมรมผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน

บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีผู้หญิงและเด็กที่พักอาศัยได้รับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ ๑๐๐ คน

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงการรับชมดิจิตอลทีวี ที่ผ่านมาสำนักงานได้ดำเนินการติดตั้งกล่องรับชมดิจิตอลทีวีและเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมช่องทีวีได้หลากหลายในหลายพื้นที่ ซึ่งองค์กรนี้เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสังคม ดูแลผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิจากสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการทำงานของ กสทช.ที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องที่อยากให้สื่อมีบทบาทในการส่งเสริมยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มาวันนี้ กสทช. เองนำกล่องมาให้เพราะอยากให้เด็กและสตรีที่นี่มีโอกาสเข้าถึงดิจิตอลทีวีที่ดูคมชัดหลากช่องมากขึ้น แต่หวังว่าเนื้อหาสาระจากช่องต่างๆจะช่วยนำเสนอเรื่องราวที่ลดทอการใช้ความรุนแรงหรือการละเมิดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีด้วย จะได้เป็นมิติใหม่ๆในการสร้างสรรค์สังคมไทยในเรื่องนี้ด้วย

ติดตามรายละเอียดกิจกรรม Digital TV 4 ALL ได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ digitaltv.nbtc www.facebook.com/digitaltv.nbtc #dtv4all #dtv4child #dtv4woman หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1200 (โทรฟรี)

Share this Article: