กสทช. ดีเดย์ส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวีล็อตแรกวันนี้ 4.645 ล้านฉบับ 21 จังหวัดนำร่อง

กสทช.ส่งมอบคูปองทีวีดิจิตอล ให้ ปณท นำจ่ายแล้ว คาดถึงมือประชาชนครบ 21 จังหวัด 18 ต.ค.นี้ สามารถใช้แลกรับอุปกรณ์ได้ 20 ต.ค.เป็นต้นไป

 
 
 
 
ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า การส่งมอบคูปองทีวีดิจิตอลมูลค่า 690 บาท จำนวน 4,645,175 ใบ ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) โดยจะนำจ่ายในวันที่ 11 ต.ค.57 คาดว่าจะถึงมือประชาชนใน 21 จังหวัดแรก ประมาณ 18 ต.ค.57 นี้ และสามารถนำไปแลกอุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลได้ ณ จุดบริการรับแลกของ 42 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.57 เป็นต้นไป โดยคูปองจะมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 พ.ค.58 
 
ทั้งนี้ ในอีก 21 จังหวัดหลัง จะแจกภายในเดือนพ.ย.57 นี้ และจะแจกให้ครบทุกครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์กำหนดการรับคูปองจำนวน 14.1 ล้านครัวเรือนในเดือนมี.ค.58 ส่วนครัวเรือนที่เหลืออีกประมาณ 12.5 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็น ครัวเรือนที่มีบ้านแต่ไม่มีเจ้าบ้าน ครัวเรือนที่มีบ้านไม่มีเจ้าบ้านแต่มีผู้อยู่อาศัย และครัวเรือนที่ตกสำรวจจากฐานข้อมูลกรมการปกครอง ซึ่งยังไม่ได้รับสิทธิ์ได้รับคูปองทีวีดิจิตอล สำนักงาน กสทช.จะทำหลักเกณฑ์เสนอต่อ กสทช.และ คสช.ขอแจกคูปองเพิ่มเติมต่อไป ส่วนกลุ่มพื้นที่ที่โครงข่ายทีวีดิจิตอลไม่ครอบคลุมจะเสนอให้มีการแจกกล่องทีวีดาวเทียมทดแทนเพื่อให้รับชมทีวีดิจิตอลได้ 
 
 

ปิยะวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า มีความพร้อมทุกด้านในการจัดส่งคูปองทีวีดิจิตอล ทั้งระบบการจัดส่งที่มีความเข้มงวดเป็นพิเศษกว่าเอกสารทั่วไป การเตรียมพร้อมบุคคลากร รวมถึงเตรียมแนวทางรองรับและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการจัดส่งคูปอง อาทิ กรณีไม่มีผู้เซ็นรับเนื่องจากเป็นจดหมายลงทะเบียน แต่เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ ในการจัดส่งและจะสามารถจัดส่งคูปองไปยังบ้านเรือนประชาชนได้ทั้งหมดในวันที่ 18 ต.ค.57 นี้ 
 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดส่งจะเป็นการนำจ่ายในพื้นที่เดียวกันพร้อมๆกัน และเป็นงานที่ไปรษณีย์ไทยมีความเชี่ยวชาญ ส่วนกรณีที่นำจ่ายแล้วไม่มีผู้รับอยู่บ้าน เจ้าหน้าที่จะส่งใบแจ้งให้ไปรับคูปองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งคูปองจากเว็บไซต์ของ กสทช. จากนั้นนำหมายเลขมาเช็คสถานะการจัดส่งได้เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th 

สุภาพ คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กล่าวว่า ผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิตอลต้องการให้ กสทช.แจกคูปองทีวีดิจิตอลมานานแล้ว พร้อมขอให้ กสทช.ติดตามเรื่องการขยายโครงข่ายทีวีดิจิตอลในพื้นที่ที่ยังไม่ครอบคลุมให้ดำเนินการขยายทันแล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อให้ประชาชนที่รับคูปองทีวีดิจิตอลไปแลกอุปกรณ์ได้รับชมทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึง 

สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ฝากให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลทุกช่องผลิตและพัฒนาเนื้อหารายการให้มีสาระเพื่อให้ประชาชนรับชม 

สำหรับ 21 จังหวัดแรกที่จะได้รับ คือ 1.กรุงเทพฯ 2.นนทบุรี 3.นครปฐม 4.ปทุมธานี  5.สมุทรปราการ 6.สมุทรสาคร 7.พระนครศรีอยุธยา 8.สิงห์บุรี 9.อ่างทอง 10.ระยอง 11.สุพรรณบุรี 12.หนองคาย 13.สุโขทัย 14.อุดรธานี 15.ฉะเชิงเทรา 16.สมุทรสงคราม 17.พัทลุง 18.สงขลา 19.นครนายก  20.ราชบุรี  และ 21.ชัยนาท 
 

สำหรับการใช้งานคูปอง เมื่อประชาชนนำคูปองไปใช้แลกที่จุดให้บริการ อาทิ บิ๊กซี แม็คโค โลตัส       โฮมโปร เพาเวอร์บาย ที่เป็นสาขาใหญ่ทั้ง 21 จังหวัด และตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งสำนักงาน กสทช. และ 42 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 จะต้องนำหลักฐานไปแสดงประกอบการใช้คูปอง ดังนี้ 

 

 

กรณีที่ 1 กรณีเจ้าบ้านมาดำเนินการเอง ให้นำคูปอง พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา และทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาถ่ายหน้าที่แสดงเจ้าบ้าน 

กรณี 2 กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการเองได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน นอกจากเอกสารข้างต้นแล้วให้นำบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะพร้อมสำเนามาเป็นเอกสารประกอบด้วย ขั้นตอนต่อไปเมื่อหน้าร้านจุดให้บริการได้รับคูปองพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดจากประชาชน เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะตรวจสอบคูปองว่าเป็นคูปองจริงหรือไม่ และตรวจสอบเอกสารที่ประชาชนนำมาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบว่าเป็นคูปองจริงและเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะทำการสแกนบาร์โค้ดรหัสคูปอง กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวเจ้าบ้าน กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวผู้มอบฉันทะ (กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการแลกคูปองได้ด้วยตนเอง) สแกนบาร์โค้ดสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการ สแกนบาร์โค้ด Serial Number ที่แปะอยู่ที่อุปกรณ์ จากนั้นระบบจะทำการเช็คสิทธิในการแลกคูปอง และข้อมูลจากกรมการปกครอง ซึ่งเมื่อระบบตรวจพบว่ามีสิทธิในการใช้คูปองจริงหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์น้องดูดีปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ

คูปองสามารถใช้แลกได้ 3 อย่าง คือ 1.ใช้แลกซื้อเซ็ตท็อป บ็อกซ์มูลค่า 690 บาท  2.ใช้เป็นส่วนลดแลกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัว (iDTV) 3.ใช้แลกซื้ออุปกรณ์ประกอบอื่น อาทิ เสาอากาศ   ซึ่งประชาชนสามารถเลือกอุปกรณ์ที่จะแลกตามต้องการ เมื่อได้อุปกรณ์ที่ต้องการ เจ้าหน้าที่ประจำร้านจะแกะสติกเกอร์เข้าร่วมโครงการส่วนบนไปแปะลงบนตัวเครื่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ได้เลือกไว้ แล้วแกะสติกเตอร์ส่วนล่างไปแปะลงบนคูปอง และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่การรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พื้นที่ที่โครงข่ายที่มีสัญญาณครอบคลุม พร้อมกันนั้นก็จะฉีกต้นขั้วคืนกลับไปให้ประชาชนเป็นหลักฐาน และอธิบายรวมถึงให้รายละเอียดเรื่องการรับประกันอุปกรณ์ไปด้วย โดยจะมีการรับประกันสินค้า 2 ปีนับจากวันที่ประชาชนใช้สิทธิ ทั้งนี้ อ้างอิงจาก Serial Number สติกเกอร์ที่ติดอยู่บนกล่อง กรณีนำสินค้าไปใช้ไม่ถึง 1 เดือนแล้วสินค้าชำรุด ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันทีและสินค้าที่เปลี่ยนให้ใหม่ต้องเป็นสินค้าที่ร่วมโครงการฯ คือมีสติกเกอร์ที่เข้าร่วมโครงการติดอยู่ด้วย สำหรับกรณีที่ประชาชนยังไม่มีความประสงค์จะใช้คูปองก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดพร้อมตรวจสอบว่าบ้านของตนอยู่ในพื้นที่ที่โครงข่ายมีสัญญาณครอบคลุมหรือไม่ก่อนได้

 

Share this Article: