กสทช. ชี้เดินหน้าแก้กม.ร่วมกับไอซีที ไม่เกิน 2 เดือนได้ข้อสรุปส่งสนช.

กสทช. ชี้เดินหน้าแก้กม.-แบ่งอำนาจการทำงานร่วมกับไอซีที เผยไม่เกิน 2 เดือนได้ข้อสรุป ก่อนส่งแผนเข้าสนช. ในเดือน ก.พ.58 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 ต.ค.57 กสทช.เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ไอซีที เป็นครั้งแรก โดยคณะกรรมการร่วมสำหรับดำเนินการแก้กฎหมายและลดความซ้ำซ้อนการบริหารงาน และการกำกับดูแลกับกระทรวงไอซีที ตัวแทนของสำนักงานกสทช.ประกอบด้วย ตนเอง นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการกสทช.  และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส่วนไอซีทีจะมีคณะทำงานอีก 4 คน มีปลัดกระทรวงไอซีทีเป็นประธาน แยกอำนาจชัดเจน อาทิ กระทรวงไอซีที อาจมีหน้าที่ว่ามีหน้าที่เป็นผู้ให้บริการของภาครัฐ  ซึ่งหาก กสทช.มีประเด็นทับซ้อนด้านนี้ ก็อาจมอบอนาจให้ไอซีทีทั้งหมด แต่หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแล ก็อาจให้ไอซีทีโอนอำนาจมาที่ กสทช. โดยตรง

 “เรื่องนี้จะรวมถึงการประชุมต่างประเทศ ที่แต่เดิมหากไอซีทีไป แต่หากพิจารณาแล้ว มาเข้าข่ายเป็นบทบาทของ กสทช. รัฐบาลก็ต้องกล้ามอบอำนาจมาให้กสทช. ส่วนเรื่องปิดเว็บ หากคิดว่าเป็นหน้าที่ของกสทช. ก็ต้องให้อำนาจมาด้วย เรื่องทั้งหมดต้องหารือกันอีกที” ฐากร กล่าว

กรอบระยะเวลาของคณะทำงานร่วม ต้องการหารือให้ได้ข้อสรุปภายใน 2 เดือน เมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดแล้วจะเสนอรัฐบาล และเสนอที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประมาณ 3-4 เดือนหน้า  เพื่อนำไปสู่การแก้กฎหมายทั้งหมด เช่น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550  พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ 2551  พ.ร.บ.โทรคมนาคม 2544  พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2553  ซึ่งจะมีประเด็นการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)  เกี่ยวข้องด้วย  ซึ่งในยุคของ คสช.ทุกอย่างต้องชัดเจนในการดำเนินการ คาดว่าเดือนก.พ.2558 น่าจะแล้วเสร็จ

สำหรับประเด็นที่ พรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า จะเป็นตัวกลางให้กับบมจ.ทีโอที ที่ต้องการใช้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิตรซ์ ต่อไปหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมือถือกับบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ในปี 2558  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคมทั้งระบบ ที่มีนางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธาน และนายฐากร เลขาธิการกสทช.เป็นรองประธาน จะมีการหารือนำประเด็นคลื่น 900 ไปหารือกันด้วย เนื่องจากทีโอที ได้ยืนยันว่า หากได้คลื่น 900 มาบริหารจัดการต่อไป จะทำให้ทีโอทีมีรายได้และอยู่รอดไม่ขาดทุนไม่เป็นภาระรัฐบาล ส่วนจะเจรจาได้คลื่นหรือไม่  ทีโอที ต้องมีแผนเตรียมการรองรับไว้ทั้งสองรูปแบบด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ต้องหารือถึงคลื่นอื่นๆด้วยที่ทีโอทีครอบครองทั้ง 900 1900 2300 และ 2700 เมกะเฮิรตซ์

Share this Article: