กสทช. จับมือ 7-11 ขยายจุดบริการรับลงทะเบียนซิมเติมเงินเปิดเบอร์ใหม่ ด้วย “แอพพลิเคชั่น 2 แชะ”

สำนักงาน กสทช. เร่งขยายจุดบริการรับลงทะเบียนซิมแบบเติมเงิน (พรีเพด)  ด้วยแอพ 2 แชะ ในร้านค้าปลีก หรือร้านโมเดิร์นเทรด ล่าสุดจับมือ 7-11 นำร่องเปิดให้บริการลงทะเบียนซิมเติมเงินที่เปิดเบอร์ใหม่ใน 19 สาขา ในวันที่ 1 ต.ค.57 นี้ และพร้อมให้บริการ 7,700 สาขาทั่วประเทศในวันที่ 7 ต.ค. 57

 

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. เร่งขยายจุดบริการรับลงทะเบียนซิมการ์ดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน หรือ พรีเพด ผ่าน “แอพพลิเคชั่น 2 แชะ”ในร้านค้าปลีก หรือ ร้านโมเดิร์นเทรด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ โดยในวันนี้ (26 ก.ย. 2557) ได้ลงนาม MOU จับมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการลงทะเบียนซิมแบบเติมเงินที่เปิดเบอร์ใหม่ ณ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 โดยนำร่องเปิดให้บริการก่อนใน 19 สาขา ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในวันที่ 1 ต.ค. 2557 นี้ และพร้อมให้บริการใน 7,700 สาขาทั่วประเทศในวันที่ 7 ต.ค. 2557  สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนซิมเติมเงินทั้งซิมเก่าและซิมใหม่ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 200,000 เลขหมาย และสำนักงาน กสทช. คาดว่าจะมีผู้สนใจและให้การตอบรับการลงทะเบียนซิมการ์ดมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะมีความสะดวก ปลอดภัยในการลงทะเบียนซิมการ์ดผ่านแอพฯ 2 แชะ และจากจำนวนจุดให้บริการลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชั่น 2 แชะของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ และที่จะเปิดให้บริการเพิ่มใน 7-11

 

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นว่าช่องทางร้านค้าปลีก อาทิ ร้าน 7-11 ในนามของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นร้านค้าที่มีการจัดจำหน่ายซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,700 สาขา ซึ่งน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ได้ ดังนั้น เพื่อให้การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินกรณีซิมใหม่ ผ่านแอพพลิเคชั่น 2 แชะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำนักงาน กสทช. และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ประสานความร่วมมือจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้สนับสนุนระบบการลงทะเบียนผ่านระบบสมาร์ทโฟน ภายใต้แอพพลิเคชั่น 2 แชะ แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะปรับปรุง พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น 2 แชะ เพื่อการลงทะเบียนสำหรับจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

 

แอพพลิเคชั่น 2 แชะ เป็นโปรแกรมที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน ที่เป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนแบบเติมเงิน หรือ พรีเพด ในการลงทะเบียนซิมการ์ดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน โดยการลงทะเบียนซิมผ่านแอพฯ ดังกล่าวได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 57 เป็นต้นมา สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินที่ต้องการขอลงทะเบียนซิมเก่า หรือผู้ที่จะซื้อซิมใหม่ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนผ่านแอพ 2 แชะ นี้ได้ที่จุดให้บริการของทุกเครือข่ายแล้วทั่วประเทศ

 

สำนักงาน กสทช. ยืนยันเดินหน้าที่จะสนับสนุนการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินอย่างเต็มที่ โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้สำนักงานฯ มีแผนงานที่จะร่วมมือกับ ธนาคารกรุงไทย ในการพัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรูปแบบอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงจะมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “สังคมปลอดภัย ร่วมใจลงทะเบียน”เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการลงทะเบียนซิมการ์ดอย่างถูกต้อง เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของเลขหมายโทรศัพท์เพื่อรักษาสิทธิ เมื่อเลิกใช้บริการก็สามารถขอรับเงินคืนได้ และเพื่อลดการนำซิมการ์ดไปใช้ในการก่ออาชญากรรม

Share this Article: