กสทช. จับมือ บิ๊กซี ติดตั้งตู้ล่ามภาษามือออนไลน์ (ตู้TTRS) เพื่อคนหูหนวก

สำนักงาน กสทช. จับมือ บิ๊กซี ติดตั้งตู้ล่ามภาษามือออนไลน์ (ตู้TTRS) สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อสื่อสารกับบุคคลในสังคมได้สะดวกขึ้น

 

 

 

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ หรือตู้ TTRSเพื่อให้บริการผู้พิการทางการได้ยินได้สื่อสารในสังคมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยเปิดโลกเงียบทางการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในเรื่องชีวิตประจำวัน การทำงาน หรือแม้กระทั่งการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือการแจ้งความ

ตู้ TTRS ได้มีการพัฒนาโดยเพิ่มฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้ผู้พิการทางการได้ยินได้ใช้อย่างสะดวกมากขึ้น โดยจะมีช่องเสียบบัตรประชาชนเพื่อลดระยะเวลาในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับล่ามภาษามือ เพิ่มกล้องเป็น ๒ ตัว คือกล้องบนสำหรับผู้ใช้บริการที่มีความสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไปและกล้องล่างสำหรับผู้ที่มีความสูงน้อยกว่า 150 เซนติเมตร มีแป้นพิมพ์เพื่อสะดวกในการพิมพ์ข้อความและเพิ่มหูโทรศัพท์เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการแบบ VRIคือ ผู้พิการทางการได้ยินและคนที่มีการได้ยินยืนอยู่ด้วยกันที่หน้าตู้ TTRS เพื่อให้ล่ามภาษามือแปลข้อความ

 

 

ผู้พิการทางการได้ยินสามารถใช้บริการตู้ TTRS ได้ที่บิ๊กซีทั้ง 27 สาขา ได้แก่ ราชดำริห์ วงศ์สว่าง บางนา เพชรเกษม สุขาภิบาล 3 สาขา 2 พระราม 4 ติวานนท์ บางใหญ่ อ้อมใหญ่ อยุธยา เชียงใหม่ ชลบุรี หาดใหญ่สาขา 2 ขอนแก่น โคราช นครพนม นครปฐม พิษณุโลก สุพรรณบุรี สุรินทร์ ตรัง สุราษฏร์ธานี พระราม 2 รัชดาภิเษก สมุทรปราการ รังสิต และสะพานควาย

ทั้งนี้ ตู้บริการ TTRS สามารถให้บริการทางด้านโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง โดยบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้พิการทางการได้ยินกับบุคคลทั่วไป ให้มีการติดต่อสื่อสารอย่างสะดวกและเข้าใจมากขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ttrs.or.th หรือเฟซบุคแฟนเพจ TTRS Thailand

Share this Article: