กสทช. จัดประมูล 4G ใช้งบร้อยล้านบาท คาดแล้วเสร็จไม่เกิน ธ.ค.นี้

ดีเดย์แล้ว กสทช.เตรียมจัดประมูล 4G แล้วเสร็จพ.ย.-ธ.ค.นี้ ด้วยงบจัดประมูล 100 ล้าน

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มี.ค.58 ที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบเวลาของกระบวนการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz โดยสำนักงานเสนอให้เตรียมการประมูล 2-3 เดือน และสามารถเริ่มกระบวนการประมูลได้ตั้งแต่ช่วง ก.ค.58 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดวันประมูลคลื่น 1800 MHz ในวันที่ 11 พ.ย.58 และประมูลคลื่น 900 MHz ในวันที่ 15 ธ.ค.58 ทั้งนี้ให้มีการเยียวยาผู้ใช้งานคลื่น 900 MHz เพราะคลื่นดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย.58นี้ และคาดว่าจะได้ใช้งาน 4G ได้ในไตรมาสแรกของปี 59

 

สำหรับขั้นตอนการเตรียมการประมูลนั้น กสทช. ได้ส่งหนังสือให้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู (ITU) พิจารณาทบทวนราคาเริ่มต้นการประมูลของทั้ง 2 คลื่นอีกครั้ง เนื่องจากราคาเริ่มต้นเดิมเป็นราคาที่ได้จากผลการศึกษาในปี 2557 ประกอบกับปัจจุบัน กสทช. ได้มีมติเพิ่มขนาดคลื่นความถี่ 900 MHz ที่จะนำมาประมูลจาก 17.5 MHz เป็น 20 MHz คาดว่าจะใช้ระยะเวลาแล้วเสร็จในช่วงเดือน มิ.ย.58

 

ทั้งนี้ ได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงเงื่อนไขในการประมูลเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐจะต้องได้ประโยชน์สูงสุด โดยให้แยกการประมูลคลื่นความถี่ครั้งละ 2 ใบอนุญาต และไม่ให้มีการประมูลคลื่นความถี่พร้อมกัน อีกทั้งหากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนใบอนุญาต จะต้องใช้ราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 100% จากเดิมที่ใช้เพียง 70% ของราคาตั้งต้นการประมูล เพื่อลดความเสียหายในการประมูล เนื่องจากเดิมหากผู้เข้าร่วมประมูลมีจำนวนเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนใบอนุญาตจะต้องทำการยกเลิกการประมูล และจัดประมูลใหม่ แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอความคิดเห็นจากไอทียู

ส่วนงบประมาณในการจัดประมูลคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz คาดว่าจะไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจะใช้เงินจากรายได้ที่คาดว่าจะได้จากการประมูล ซึ่งสำนักงานจะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบประกวดราคาเพื่อหาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางมาเป็นผู้บริหารจัดการประมูลคาดว่าใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 3 เดือน 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : ครม.รับทราบกรอบเวลาประมูลคลื่น 4G สองความถี่ 1800/900 MHz   

Share this Article: