กสทช.ค้าน รัฐบาลขอช่องทีวีดิจิตอล พีอาร์ ประชารัฐ

การประชุมคณะกรรมกสท. วาระวันที่ 6 มิ.ย.2559 นี้ มีการพิจารณาเรื่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ของประชารัฐ โดยหากการประชาสัมพันธ์นี้ต้องจัดตั้งช่องโทรทัศน์ขึ้นใหม่จะมีภาระการลงทุนทั้งเครื่องมือและบุคลากร 

สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) วันที่ 6 มิ.ย.2559 นี้ มีการพิจารณาเรื่อง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ของประชารัฐ โดยให้มีแนวทางพิจารณาการอนุญาตช่องสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้กลไกลประชารัฐ เพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินการลงสู่ระดับพื้นที่ให้มากขึ้น 

 

ทั้งนี้ ได้ทำหนังสือสอบถามมายัง กสทช. ซึ่ง สำนักงานวิเคราะห์เพิ่มเติมว่า การประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับใบอนุญาตใหม่ กิจการสาธารณะประเภทที่3 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน ลำดับหมายเลขช่อง 10 ซึ่งเป็นช่องเดียวกับช่องรายการสถานีวิทยุรัฐสภาในปัจจุบัน หากการประชาสัมพันธ์นี้ต้องจัดตั้งช่องโทรทัศน์ขึ้นใหม่จะมีภาระการลงทุนทั้งเครื่องมือและบุคลากร มองว่าสามารถร่วมผลิตรายการ หรือขอแบ่งเวลาให้ดำเนินรายการ ผ่านทางช่องรายการของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ช่อง 5 ช่อง 11 ไทยพีบีเอส ช่อง 10รัฐสภา รวมทั้งยังสามารถขอความร่วมมือจากช่องเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

สำหรับตนเองนั้นมองว่า เห็นด้วยกับสำนักงานที่ควรใช้ช่อง 5 ช่อง 11 ได้แทนการมาขอช่องใหม่ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐเป็นการเฉพาะ แม้คลื่นความถี่ฟรีทีวีดิจิตอลประเภทบริการสาธารณะจะว่างอยู่ถึง 8 ช่อง แต่ใช่ว่ารัฐบาล หรือหน่วยงานใดขอมาแล้ว กสทช.จะให้ได้เลย เพราะการให้ใบอนุญาตต้องผ่านกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่ตามกฎกติกาที่วางไว้ สำคัญคือต้องมีการกำหนดและประกวดคุณสมบัติที่ครบถ้วนในการต้องเป็นทีวีบริการสาธารณะจริงๆ  ไม่ใช่ใช้ในฐานะเป็นกระบอกเสียงของรัฐ ทุกวันนี้รัฐก็คุมสื่อของรัฐได้อยู่แล้วและใช้เวลาของสื่อเอกชนด้วย การขอโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องใหม่ไม่ใช่เรื่องเล็ก

 

นอกจากนี้มีวาระน่าติดตาม  ได้แก่ วาระการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ,วาระการขอขยายระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองและข้อหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด ,วาระเพื่อทราบผลการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดิจิตอลทีวี  และวาระเพื่อทราบสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบแนวทางปฏิบัติในการขอรับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทสาธารณะ

 

Share this Article: