กลุ่มอินทัชร่วมสมทบทุนกับรัฐบาลในโครงการ “หัวใจไทย ส่งไปเนปาล”

กลุ่มอินทัช ประกอบไปด้วย อินทัช เอไอเอส ไทยคมและซีเอส ล็อกซอินโฟ ร่วมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่รัฐบาลเพื่อสมทบทุนโครงการ หัวใจไทย ส่งไปเนปาล

คุณวิไล  เคียงประดู่ ประธานคณะกรรมการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอินทัช มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล

Share this Article: