กลุ่มทรู สนับสนุนการตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน มอบเงิน 988,700 บาท แก่กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์

ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน เป็นหนึ่งในช่องทางที่เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับเยาวชน และคนในชุมชน

กลุ่มทรู โดย สฤษดิ์ จิณสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านรัฐกิจสัมพันธ์ มอบเงินจำนวน 988,700 บาท แก่ กรมพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ โดย พันเอก สิทธิพร วิพัฒน์ครุฑ เสนาธิการ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง "ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน" ที่กรมพัฒนาที่ 1 สร้างขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับเยาวชน และคนในชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Share this Article:

ADVERTISMENT