กลุ่มทรู ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันย้ำความมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 กลุ่มทรู "ย้ำ" มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด  

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดย ประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานฯ จัดเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ในโอกาสนี้ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมถึงกลุ่มทรู โดย พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด (ที่ 4 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงาน เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ อาทิ โครงการช่อสะอาดและโครงการยุวฑูตป.ป.ช. ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โครงการประกวดเพลงช่อสะอาด ของ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต

Share this Article:

ADVERTISMENT