กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่าย

กลุ่มทรู ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประกาศผลรางวัลประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่า ป่ามีคุณประจำปี 2558

 

อดิศร นุชดำรงค์ (ที่สามจากซ้าย) รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และดร.อาชว์ เตาลานนท์ (ที่สามจากขวา) รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และรองประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันจัดงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2558 จัดโดยกลุ่มทรู ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยผลงานของ ปวริศร เฮงวัชรไพบูลย์ (ที่สี่จากขวา) รับรางวัลภาพยอดเยี่ยมประเภทสัตว์ป่า (ภาพนก) และบัณฑูร พานแก้ว (ที่สี่จากซ้าย) รับรางวัลภาพยอดเยี่ยมประเภทป่าไม้ (ภาพ Landscape) จากจำนวนภาพถ่ายส่งเข้าประกวดกว่า 2,172 ภาพ ณ ห้องสมุดทรู อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

เกี่ยวกับโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่า ป่ามีคุณอยู่ภายใต้โครงการทรูปลูกปัญญา ซึ่งมุ่งเน้นปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มทรู ได้ริเริ่มการประกวดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2538 ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ตลอดจนสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ พร้อมนำความสวยงามและความสมบูรณ์เหล่านั้นถ่ายทอดผ่านทางภาพถ่าย ให้คนไทยได้ชื่นชมจนเกิดความรักธรรมชาติ และพร้อมที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพธรรมชาติและสัตว์ป่า ให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ กิจกรรม Road Show ให้ความรู้กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัดงานเทศกาลดูนกในประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา การจัดทำหนังสือภาพและปฏิทิน ซึ่งมาจากการรวบรวมผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี โดยได้จัดทำ Facebook และ Fanpage ในชื่อ True Photo Contest เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใต้โครงการอีกด้วย

Share this Article: