กลุ่มทรู รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่ให้การสนับสนุน “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559” จากกระทรวง พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กระทรวง พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มทรู ในฐานะ องค์กรที่ให้การสนับสนุน “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559” 

รายงานข่าวจาก โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ไมตรี อินทุสุต (ขวา) ปลัดกระทรวงฯ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่กลุ่มทรู ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการจัด “เวทีวิชาการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2559” และเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ โดยมี พิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนรับมอบ 

ในโอกาสนี้ กลุ่มทรู ได้ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ออกบูธ นำเสนอนวัตกรรมสำหรับผู้พิการผ่านแอพพลิเคชั่นการศึกษา ได้แก่ ชุดออทิสติก แอพพลิเคชั่น ที่กลุ่มทรู ได้สร้างสรรค์ขึ้นร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วย

Share this Article: