กลุ่มทรู มอบเงินสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบเงินจำนวน 600,000 บาท จากกลุ่มทรู เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนด้านการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ที่2จากขวา) คณบดี รับมอบเงินจำนวน 600,000 บาท จากกลุ่มทรู โดยทรู แบรนดิ้ง ช้อป ซึ่ง สาโรช เกียรติเฟื่องฟู (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ทรู แบรนดิ้ง ช้อป เป็นตัวแทนมอบเงินดังกล่าว เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนด้านการศึกษา ทั้งนี้เปิดให้บริการและเป็นคอมมูนิตี้ศูนย์การเรียนรู้ สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มากว่า 9 ปีแล้ว

Share this Article:

ADVERTISMENT