กลุ่มทรู มอบทุนการศึกษาแก่ True Star Seed เมล็ดพันธุ์คนเก่งและคนดี 773 คน

กลุ่มทรู มอบทุนการศึกษาแก่ “True Star Seed เมล็ดพันธุ์คนเก่งและคนดี” 773 คน เสริมขวัญกำลังใจพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

กลุ่มทรู โดย นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวพนักงานทรู พร้อมมอบทุนการศึกษา ประกาศเกียรติคุณ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 733 คน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “True Star Seed เมล็ดพันธุ์คนเก่งและคนดีที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับอยู่แล้ว

การมอบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษา เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่จะสนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ที่กลุ่มทรู จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนของประเทศ โดยบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จะมีโอกาสได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ได้มอบประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษาไปแล้วทั้งหมด 4,868 คน

Share this Article: