กลุ่มทรู มอบทุนการศึกษาแก่ “True Star Seed เมล็ดพันธุ์คนเก่งและคนดี” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

กลุ่มทรู มอบทุนการศึกษาแก่ “True Star Seed เมล็ดพันธุ์คนเก่งและคนดี” 773 คน เสริมขวัญกำลังใจพนักงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15

อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวพนักงานทรู พร้อมมอบทุนการศึกษา ประกาศเกียรติคุณ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี จำนวน 733 คน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “True Star Seed เมล็ดพันธุ์คนเก่งและคนดี” ที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการศึกษาแก่บุตรพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับอยู่แล้ว

Share this Article: