กระทรวง DE ประกาศผลประกวดหนังสั้น หลังนักศึกษาประเดิมส่งปีแรกกว่าร้อยทีม

ประกาศผลประกวดหนังสั้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หลังนักศึกษาประเดิมส่งปีแรกกว่าร้อยทีม เผยผลงานช่วยสังคมรับมือการใช้เทคโนโลยี และดึงคนรุ่นใหม่ร่วมเสนอมุมมอง

 

วิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ด้วยการจัดแข่งขันผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสื่อที่ผลิตสู่สังคม ในรูปแบบหนังสั้นที่มีเนื้อหาทางด้าน  Digital Economy  และ Digital Literacy โดยได้บทสรุปผู้ชนะเลิศจำนวน 12 ทีม จาก 104 ทีมที่ส่งเข้าประกวด

 

ทีมที่ชนะเลิศคือ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง จิตแพทย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนางสาวธิดาทิพย์  พรรคพล, นายชนาธิป  พิสุทธิ์เสรีวงศ์, นายณัฐวัตน์ วันดี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวปัญหาของการใช้ชีวิตคู่ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี  (มือถือ)  ซึ่งทั้งสองก็ได้มาปรึกษาจิตแพทย์ และได้เล่าเรื่องราวและปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยี ความเหมาะสมในการใช้ การดูแลรักษา ที่บางครั้งมนุษย์ก็ละเลยและมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกที่ทั้งคู่ต่างให้เวลากับโทรศัพท์มือถือของตนเองมากกว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ในแง่มุมที่ประชดประชัน เสียดสีสังคมที่นิยมวัตถุ

 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ  1 คือ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง My  daughter จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนางสาวปานตะวัน  ตรงมณีธรรม, นางสาวอัยรินทร์  ฉายประเสริฐ, นางสาวสิริณัฏฐ์  ลิมปกาญจน์ภา ซึ่งนำเสนอผลงานผ่านชีวิตของคุณแม่และลูกสาวตัวน้อย เป็นคุณแม่ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตจริงมากมายในปัจจุบัน เป็นคุณแม่ที่ติดโลก Social Media ที่ต้องอัพเดทชีวิตของตนเองทุกขณะผ่านโปรแกรม Facebook จนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา

 

ทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  คือภาพยนตร์สั้นเรื่อง ต้น จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนายปัญญา ชู, นางสาวอริสรา ธีรจิตต์, นางสาวพิชญาภา วิมุกตายน ซึ่งได้นำเสนอมุมมองเรื่องการใช้ Social Media ที่กำลังทำให้ทุกคนรับบทบาทการเป็นสื่อสารมวลชนจำเป็น แต่ขณะเดียวกันการเป็นนักข่าวมือถือแม้จะสื่อสารได้รวดเร็ว แต่แตกต่างอย่างมากกับสื่อมวลชนอาชีพที่มีหลักจรรยาบรรณวิชาชีพมากำกับ ภาพที่ออกมาจึงย้อนกลับให้สังคมได้มามองมุมนี้กันอีกครั้ง

 

นอกจากนั้นเป็นรางวัลชมเชย 9 รางวัล ประกอบด้วย ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “หลงแอนด์ฟาวด์” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “ธนัทหันคอไม่ได้” จากมหาวิทยาลัยศิลปากร, “ขวัญข้าว” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, “ใครผิด” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “ปลดล็อค ให้หลงรัก” จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, “นิทานก่อนนอน” จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, “Isn’t Exam” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี, “ลับหลัง” จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ “จุดเริ่มต้น” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

Share this Article: