กระทรวงดีอี จับมือ ทีโอที เอ็มโอยู "เน็ตประชารัฐ" ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้านทั่วไทย

กระทรวงดีอี จับมือ ทีโอที เอ็มโอยูคลอด "เน็ตประชารัฐ" 24,700 หมู่บ้าน ครอบคลุมทั่วไทย คาด 6 เดือนแรกปี 2560 ติดตั้ง 4,000 แห่ง

 

พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือ เน็ตประชารัฐ โดยมีผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และตัวแทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมลงนาม เพื่อเป็นการดำเนินโครงการร่วมกันด้วนความโปรงใส

 

 

ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐ มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจำนวน 24,700 หมู่บ้าน ในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน โดยโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของกระทรวงดีอี เพื่อเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างรายได้ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิต

 

มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการนี้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 จะดำเนินการติดตั้งได้ประมาณ 4,000 หมู่บ้าน โดยขั้นตอนดำเนินการนั้นจะเริ่มตั้งแต่จัดทำทีโออาร์ จัดซื้อจัดจ้าง และตั้ง จึงอาจล่าช้าในช่วงแรก แต่เชื่อมั่นว่าในช่วงหลังของปีจะสามารถติดตั้งได้ครบจำนวนทั้งหมดแน่นอน โดยระดับความเร็วที่เปิดให้บริการไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps วงเงิน 13,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน รวมถึงการจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือ ฟรีไว-ไฟ (Free Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด

        

นอกจากนี้ สำหรับพื้นที่ดำเนินการติดตั้งจะไม่ทับซ้อนกับจุดติดตั้งที่ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรรโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยภาพรวมในประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีบริการและมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30,635 หมู่บ้าน พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 40,432 หมู่บ้าน ซึ่งในจำนวนนี้ บมจ.ทีโอที จะเป็นผู้ดำเนินการ 24,700 หมู่บ้าน และสำนักงาน กสทช. ดำเนินการ 15,732 หมู่บ้าน รวมทั้งมีพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ไม่มีบริการและยากต่อการเข้าถึงอีกจำนวน 3,920 หมู่บ้าน

Share this Article:

ADVERTISMENT