กทค.เตรียมพร้อมเปิดประมูล 4G แน่นอน ในปีหน้า '58

กทค.เตรียมพร้อมเปิดประมูล 4G ในปีหน้า '58 โดยคาดสรุปชัดเจนต้นปีหน้าแน่นอน เผยนักวิชาการชี้ประมูลยกล็อตทั้งคลื่น 1800 / 900 เมกะเฮิร์ตซ รูปแบบประมูล-ราคาตั้งต้นอาจเปลี่ยน 

 

 

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ตอนนี้คณะทำงานได้เตรียมแผนงานการประมูล 1800 เมกะเฮิร์ตซ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป ในช่วงม.ค.-ก.พ.58 และจะนำเข้าที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการประมูล 4G บนคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซนั้น จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประมูลใหม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมเป็นหลักเกณฑ์ที่ยอมรับในสากล แต่อาจจะมีการปรับปรุงในส่วนของราคาเริ่มต้นการประมูลใหม่ เนื่องจากจะต้องคำนึงถึงหลักทางเศรษฐศาสตร์ที่นำมาคำนวณใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้มีการปรับราคาเริ่มต้นการประมูลเพิ่มขึ้นจากเดิม  

 

การประมูลคลื่นความถี่ย่าน1800 เมกะเฮิร์ตซ ของ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ที่ได้สิ้นสุดสัญญาสัมปทานไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย.56 ที่ผ่านมานั้น ไม่สามารถทำการประมูลตามกำหนดเดิมเดือนส.ค.57 ได้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมือง ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ได้สั่งให้ชะลอการประมูลออกไป 1ปี กทค.จึงได้แต่เตรียมแผนการประมูลเท่านั้น

 

ทั้งนี้ ยังมีนักวิชาการเสนอให้ กทค.มีการเปิดประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิร์ตซ ของบริษัท ไอเอเอส ภายใต้สัญญาสัมปทาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในเดือนก.ย.58 ที่ยังมีลูกค้าค้างอยู่ในระบบอีกจำนวน 5.1 ล้านราย จากลูกค้ารวมทั้งหมด 48 ล้านราย รวมถึงคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิร์ตซ  ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่ไม่ได้ใช้งานอีกจำนวน 25 เมกะเฮิร์ตซ พร้อมกัน ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว จะนำเข้าสู่ที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณากันอีกครั้ง จะต้องพิจารณาว่า หากเปิดประมูลล่วงหน้าในปี 2558 เพื่อจะประมูลยกล็อต กับการประมูลคลื่นความถี่เท่าที่มีอยู่กับเวลาที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ทางเลือกไหนจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ก็จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการ กทค.ทั้งหมด 

 

Share this Article: