กทค. รับรองผลการประมูลคลื่น 900 MHz ย้ำโปร่งใส

ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558ที่ผ่านมา มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จำนวน 2 ชุดคลื่นความถี่ ของวันที่ 15 ธ.ค. 2558 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิบการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558ที่ผ่านมา มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จำนวน 2 ชุดคลื่นความถี่ ของวันที่ 15 ธ.ค. 2558  ทั้งนี้ เงื่อนไขระบุว่า ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าคลื่นความถี่งวดที่ 1 ตามที่กำหนด พร้อมวางหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงิน (แบงก์การันตี) รับรองการชำระเงินประมูลงวดที่เหลือทั้งหมด ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลชุดคลื่นความถี่ชุดที่ 1 คือ บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด เสนอราคาสุดท้ายที่ 75,654 ล้านบาท ผู้ชนะการประมูลชุดที่ 2 คือ บริษัท ทรู มูฟ เอซ ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอราคาสุดท้ายที่ 76,298 ล้านบาท โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งบันทึกรายละเอียดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของการเสนอราคา หรือการเคาะประมูลของแต่ละบริษัทให้พิจารณาประกอบด้วย ซึ่งภาพรวมไม่พบความผิดปกติในด้านพฤติกรรมการเคาะราคา และพบว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะชิงสิทธิใช้คลื่นชุดที่ 2 ขณะที่บริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด มีการเสนอราคาเพื่อต้องการเป็นผู้ชนะในคลื่นชุดที่ 1 อย่างชัดเจน  

 

 

เมื่อผู้ชนะการประมูลรายใดเข้ามาจ่ายเงินงวดแรกแล้ว 50% ของราคาตั้งต้น คือ 8,040 ล้านบาท รวมกับแบงก์การันตีของเงินที่เหลือทั้งหมดของราคาใบอนุญาตที่ประมูลได้ ซึ่งผู้ให้บริการรายเดิมที่อยู่ในสัมปทานเดิมนั้นจะต้องยุติการให้บริการในคลื่น 900 MHz ทันที โดยผู้ชนะจะต้องนำเงินมาจ่ายภายใน 90 วัน แล้วกสทช.จะออกใบอนุญาตให้

 

Share this Article: