กทค. พบกันครึ่งทางค่ายมือถือ ให้คิดค่าโทรตามจริงวินาที 50% ของแพ็คเกจทั้งหมด

กทค.ยอมทบทวนมติ พบกันครึ่งทางค่ายมือถือคิดค่าโทรตามจริงวินาที 50% ของแพ็คเกจทั้งหมดได้เพื่อประชาชนมีทางเลือก  พร้อมมีมติเรียกเก็บเงินเอไอเอส ค่าเยียวยาคลื่น 900 กว่า 7,000 ล้านบาท ส่งเข้ารายได้แผ่นดิน ขณะที่ประมูลเบอร์สวยเคาะวันที่ 18-19 มี.ค.นี้ 200 เลขหมาย

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2560 มีมติให้ทบทวนมติกทค.เรื่องการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามจริงเป็นวินาที ในช่วงเดือนพ.ค.2559 ที่ระบุให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องคิดการใช้บริการตามจริงแบบไม่ปัดเศษเป็นวินาทีในทุกแพ็คเกจ โดยที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ยื่นขออุทธรณ์มติมาตลอด และจากการศึกษาข้อมูลผลกระทบต่างๆแล้ว จึงมีมติใหม่ คือ จะต้องมีแพ็คเกจที่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีในสัดส่วน 50% ของจำนวนแพ็คเกจที่ผู้ให้บริการมีทั้งหมด หมายความว่ามี 100 แพ็คเกจ ต้องมี 50 แพ็คเกจที่คิดค่าโทรเป็นวินาที เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชน

ทั้งนี้ มติที่ออกมาขอยืนยันว่าไม่ได้ยึดเอาข้อมูลการขออุทธรณ์มติกทค.ของผู้ประกอบการมาประกอบกาตัดสินใจทบทวนมติเท่านั้น แต่เป็นการตัดสินใจบนเหตุผลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากที่สุด ซึ่งเป็นการลงมติ 3 ต่อ 1 เสียงที่เห็นด้วยในมาตรการนี้ โดยคาดว่าคำสั่งทางปกครองนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 2-3 วันจากนี้ และสำนักงานกสทช.จะทำการสำรวจและประเมินผลการเลือกใช้งานในแพ็คเกจที่ประชาชนเลือกหลังจากที่มีการบังคับใช้คำสั่งเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงมาตรการออกแพ็คเกจของค่ายมือถือต่อไป

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ลงมติให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินจำนวน 7,221 ล้านบาท ในกรณีรายได้ที่เกิดจากช่วงการเยียวยาคลื่น 900 MHz ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 ต.ค.2558-30 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา เพื่อนำเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้คิดรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของการเช่าใช้โครงข่ายบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แล้ว 

 

ส่วนกรณีการเยียวยาในคลื่น 1800 MHz ของบริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือดีพีซี  ที่หมดสัมปทานตั้งแต่ 15 ก.ย.56 นั้น มติที่ประชุมให้สำนักงานกลับไปศึกษารายข้อมูลของการแสดงความคิดเห็นที่กระทรวงการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ตอบกลับมาอย่างละเอียดภายในเวลา 30 วัน และนำเสนอต่อที่ประชุม กทค.ในครั้งต่อไป  

 

ขณะที่การประมูลเบอร์โทรสวยที่ประชุมกทค.มีมติให้จัดประมูลในวันที่ 18-19 มี.ค.2560 จำนวน 200 เลขหมาย แบ่งเป็น กลุ่มเบอร์สวยเลขเหมือนกัน 7 ตัว จำนวน 50 เลขหมาย ราคาเริ่มต้นประมูล 3 ล้านบาทต่อเลขหมาย และกลุ่มเบอร์สวยเหมือนกัน 6 ตัว จำนวน 150 เลขหมาย ราคาตั้งต้นอยู่ที่ 500,000 บาทต่อเลขหมาย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้บริโภค โดยมีนางสาวสารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิ แจ้งว่า มูลนิธิฯ มีมติฟ้องกสทช.กรณีที่ให้บริษัททำโปรวินาทีเพียง 50% ทั้งที่เดิม เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559 ก็มีมติกำหนดไว้ชัดเจน ให้คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาทีทุกรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคมากกว่า 18,032.70 ล้านบาท ในระยะเวลา 7 เดือน

Share this Article:

ADVERTISMENT