กทค.ตั้งคณะทำงานฯ จัดการแจสโมบายชดเชยรัฐเสียหาย เร่งเปิดประมูลใหม่ทัน มิ.ย นี้

กทค.ตั้งคณะทำงานฯ จัดการแจสโมบายให้ชดเชยทำรัฐเสียหาย เร่งเปิดประมูลใหม่ให้ทันมิ.ย.นี้ พร้อมเปิดประชาพิจารณ์แก้ประกาศเยียวยาและราคาตั้งต้นการประมูล เพิ่มเงินวางประกันก่อนประมูลเป็น 10-30% ขณะที่ย้ำชัดไม่เคยได้รับการติดต่อจากแจสโมบายเลย เรื่องธนาคารจีนหนุนแบงก์การันตี

 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุม กทค. ได้มีมติไม่รับข้อเสนอของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่ขอให้ราคาตั้งต้นการประมูลอยู่ที่ 16,080 ล้านบาท และตัดสิทธิ์ ห้ามบ.ทรูมูฟเอช เข้าร่วมประมูลครั้งใหม่ เนื่องจาก มติ กทค.เมื่อ 3 ก.พ.2559 ได้ลงมติเงื่อนไขเหล่านี้ ชัดเจนไปแล้ว

 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มติที่ประชุมโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2559 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ยึดเงินหลักประกันจำนวน 644 ล้านบาท ที่วางไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าประมูล พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานจาก 9 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด ,สำนักงานกฤษฎีกา ,สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ,ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง ,ตัวแทนจากกรมบัญชีกลาง ,รองเลขาธิการด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) และกทค. และผอ.กฎหมายของกสทช. เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมายและพิจารณาว่าบริษัท แจส โมบาย บรอดแบนด์ จำกัด จะต้องจ่ายเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดต่อรัฐในจำนวนเท่าใด โดยคณะทำงานดังกล่าวจะต้องพิจารณาข้อมูลและทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 12 เม.ย.2559 นี้

 

 

“ยืนยันว่า สำนักงานไม่เคยได้รับการชี้แจงจากแจสโมบาย ไม่ว่าจะเรื่องเข้ามาจ่ายเงิน หรือ เรื่องแบงก์การรันตี ที่อ้างว่ามีการสนับสนุนจากธนาคารในประเทศจีน ซึ่งตนได้ขอให้ทางบริษัทออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนตลอดว่า จะจ่าย หรือ ไม่จ่าย ขอให้บอก” ฐากร กล่าว

 

 

ทั้งนี้ มติกทค.ได้เห็นชอบในกรอบเวลาดำเนินการประมูลคลื่น 900 MHz ใหม่ จะต้องเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนมิ.ย.2559 โดยเบื้องต้นจะเร่งทำประชาพิจารณ์ภายใน 30 วัน เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้ทันภายในวันที่ 31 พ.ค.2559นี้ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ จะนำประกาศการประมูลเดิมที่มีอยู่ รับฟังความคิดเห็นใน 3 ประเด็น ที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการประมูลครั้งใหม่ ได้แก่ 1.แก้ไขราคาตั้งต้นมูลค่าคลื่นที่ใช้ประมูล จากเดิมที่ราคา 16,080 ล้านบาท เป็นราคาสุดท้ายที่มีการเสนอในการประมูลครั้งก่อน คือ 75,654 ล้านบาท ที่แจสโมบายฯ ชนะการประมูลไป หรือ ให้ใช้ราคาที่ทุกบริษัทซึ่งเข้าร่วมประมูลเสนอครั้งสุดท้าย คือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ราคา 76,298 ล้านบาท และราคาในชุด 1 ที่ 73,722 ล้านบาท ส่วนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด มูลค่า 75,956 ล้านบาท

 

 

ประเด็นที่ 2 รับฟังความคิดเห็นเรื่องการเพิ่มอัตราเงินหลักประกันก่อนการประมูลจากเดิมที่คิดในสัดส่วน 5% ของราคาตั้งต้นการประมูล เพิ่มเป็น 10-30% และประเด็นที่ 3 ให้รับฟังความคิดเห็นกรณีแก้ไขประกาศการเยียวยาลูกค้าก่อนสัญญาคลื่นความถี่จะหมดลง ตามที่ก่อนหน้านี้ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการประมูลคลื่น

 

 

 

 

 

 

Share this Article: